img

Utbytteinfo.com

(Siden er under oppdatering 17.12.2022.) Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs

Utbytte Ocean Yield ASA